ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Руководство

Директор:

Предраг Михаиловић,

дипломирани електро инжењер

Рођен 1951. године у Ивањици, у којој је завршио основну школу. У Београду је завршио средњу Машинску техничку школу „Петар Драпшин“ и Електротехнички факултет.

Радио је као професор и организатор практичне наставе у Техничкој школи ГСП, као професор и директор Саобраћајно – техничке школе у Земуну.

У ГСП „Београд“ радио као технички директор и руководилац техничке припреме у погону „Централа“, дужи низ година био директор Пословног удружења аутошкола Србије.Помоћници директора за редовно образовање:

Станковић Срђан
дипломирани машински инжењер 

Матешић Зоран
дипломирани машински инжењерПомоћник директора за ванредно образовање:

Вучинић Марија

дипломирани саобраћајни инжењерРуководилац центра за обуку возача

 

Тучић Душко

дипломирани саобраћајни инжењерКоординатор практичне наставе:

Младеновић Љубомир

специјалиста електромоторних погонаШколски одбор

Школски одбор је орган управљања установе и ради у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Пословника о раду Школског одбора и других законских прописа.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствују и учествују у њиховом раду представници Ученичког парламента. У раду такође учествује и представник синдиката у школи, без права одлучивања.Чланови Школског одбора за наредни период су:

 

1. Жељко Пјевчевић, председник  Школског одбора

2. Маја Мијатовић 

3. Жарко Митровић

4. Вера Панић

5. Зоран Аксентијевић

6. Саша Павловић

7. Александар Радовановић

8. Ана Урошевић

9. Бранислав Гопић