ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Мисија и визија школе

Мисија 

Најважнији део традиције наше школе је квалитетно образовање и васпитање стручног кадра за потребе градског саобраћајног предузећа и великог броја државних и приватних аутопревозника, аутосервиса као и предузећа која пружају услуге у области експлоатације и одржавања моторних возила.

Ово постижемо свеобухватним преношењем и усвајањем како теоријског тако и практичног дела наставе.

Неговање сарадње ученика и наставника, један је од приоритета а заснива се на медјусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и одговорности свих учесника васпитно – образовног процеса, као и надоградња добрих односа са локалном заједницом и пословним партнерима.

Misija

 

 Визија

Нашу школу и на даље видимо као место где ће ученици стицати трајна и применљива знања.

Желимо да нас локална заједница и у будуће препознаје као васпитно-образовну установу коју одликују: рад у савременим просторно-техничким условима и атмосфера позитивних медјусобних односа свих актера васпитно-образовног процеса.

Трудићемо се да наша школа буде привлачна, ефикасна и атрактивна за ученике, родитеље и локалну заједницу како би постала водећа школа у рангу.

Vizija