ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Упис

 

На овој интернет страници моћи ћете да пронађете све важне информације у вези са уписом у средње школе  2015/2016. године:

http://upis.mpn.gov.rs/
 

! Slike za stranice i vesti 

 

Техничка школа ГСП је модерна школа која нуди велики број образовних профила из подручја саобраћаја, електротехнике и машинства, оспособљава ученике за примену наученог, као и за успешан наставак даљег школовања.

Наша школа сарађује са многим школама и фирмама у земљи у циљу унапређења теоријске и практичне наставе, као и континуираног праћења савремених образовних тенденција. Последњих година уведено је неколико нових образовних профила као одговор на најновије потребе на тржишту рада.

Данас се у нашој школи образује око 1500 ученика у три подручја рада:

  • саобраћај,
  • електротехника,
  • машинство и обрада метала.

У 11 образовних профила (5 четворогодишњих и 6 трогодишњих),  у школи има 170 запослених, од којих је 140 у настави.

На овој страници можете погледати образовне профиле, као и наставне планове и програме.Зашто уписати нашу школу?


! Slike za stranice i vesti