ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Историјат

Техничка школа ГСП има дугу традицију. Основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења одобрила Правилник и наставни план занатске школе под називом Мушка занатска школа Дирекције трамваја и осветљења. 

Istorijat

Школа је припремала стручњаке који су потребни Дирекцији трамваја и осветљења (ДТО) и оспособљавала ученике за самосталне занатлије. Теоријску наставу су изводили стручњаци ДТО, а практичну наставу њени најбољи мајстори. Поред редовне, практичне наставе ученици су упућивани и на рад у специјалне радионице ДТО. Редовна настава у школи трајала је три године.

Прве школске 1933/34. године у Школу је примљено тридесет и два ученика распоређених на девет заната стругарски, инсталатерски, браварски, електровиклерски, ауто-механичарски, ковачки, ливачки, столарски и моделарски. Свршени ученици могли су да наставе школовање у средњотехничким школама. Такође су имали право да после годину дана праксе, похађају Мајсторску деловодску школу и стекну звање мајстора.

Istorija 33

Школу је финансирао ДТО, а надзор над њеним радом и управљањем вршио је Школски одбор састављен од стручњака ДТО и једнога представника Министарства трговине и индустрије.

После Другог светског рата школа мења назив у Мушка занатска школа Белсап (Београдско електрично саобраћајно предузеће), а затим у Индустријска школа са практичном обуком Белсап, односно ГСП. 1959. године поново мења назив у Школу са практичном обуком «Бора Марковић» ГСП.

 

Године 1961. Одлуком Радничког савета ГСП и Решењем Савета за просвету НРС основан је Школски центар за стручно образовање кадрова ГСП-а који је почео са радом 1961/62. школске године. У њен састав ушла је и Школа са практичном обуком «Бора Марковић». Школа се налази у кругу ГСП-а, у Дунавској улици број 62.

Istorija 61

 

У овом периоду школа три пута мења назив: 1980. године Образовни центар ГС «Београд», «Бора Марковић», од 1987. године Саобраћајна, машинска и електротехничка школа ГСП «Бора Марковић», од 1995. године Техничка школа ГСП.


Istorija

После укидања усмереног образовања школа се вратила на своја стара занимања.

Данас Техничка школа ГСП образује ученике и грађанство за  три подручја рада саобраћај, машинство и обрада метала и електротехника.. У школи се образују: возачи моторних возила, аутомеханичари, аутолимари, бравари, аутоелектричари и електро-механичари за машине и опрему, машински техничари моторних возила, техничари друмског саобраћаја, електротехничари електромоторних погона и електротехничари за електронику на возилима.