ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Допунска и додатна настава

 

Школа ће организовати допунски  рад према потребама које су дефинисане структуром радног времена наставника.

 

Допунски рад ће бити реализован током школске године и таквом врстом рада биће обухваћени ученици:

 

 • који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво
 • који у току школске године више пута добију негативну оцену из него предмета
 • који због болести, породичних или других оправданих разлога дуже одсуствују са наставе

 

Припремна настава ће се организовати за све ученике који полажу разредни или поправни испит. Она ће се организовати почетком маја за ученике завршних разреда, а крајем маја за ученике осталих разреда.

 

Разредни, поправни и други испити обавиће се у јуну и августу месецу.


 Додатна настава ће бити реализована током школске године и таква врста рада организоваће се за:

 • обдарене и способније ученике који су посебно заинтересовани за поједине наставне предмете из области у којима остварују завидан успех.

 

Секције ученика

Новинарска секција

 • формирање секције на почетку школске године
 • прегледавање различитих форми часописа
 • припремање рубрика школског листа
 • издавање два броја школског листа у току школске године
 • заједнички наступи са литерарном секцијом
  Новинарску секцију воде професори српског језика и књижевности:

Радмила Рокнић, Ивана Перишић и Сања Вукобрат

 

Драмска секција

 • формирање драмске секције, аудиција, селекција
 • вежбање дикције, интонизације и сценског покрета на одабраним текстовима
 • припрема текста за прославу Дана школе
 • припрема приредбе
 • посете позоришним представама различитог жанра
 • увежбавање наступа и приредбе
 • припрема светосавског сценског наступа
 • припрема за општинска такмичења, рецитали
 • заједничко дружење на једнодневном излету

 

Историјско-географска секција

 • припрема паноа са ученицима (Дан школе, култур.богатства Србије)
 • посете музеја (Народни, Војни, Педагошки, музеј Српске православне цркве. 
 • обилазак културно историјских споменика
 • посете конака (Кнеза Милоша Обреновића Кнегиње Љубице)
 • посета манастирима и храма Св. Саве
 • Организовање излета (Сремски Карловци, Фрушка Гора)

 

Планинарска секција

План рада:

 • На почетку школске године формирање планинарске секције
 • Учлањивање ученика у Планинарски Савет Србије (ПСД „Копаоник)
 • Планирање секција за текућу школску годину у склопу секција ПСД Копаоник
 • Реализација планираних планинарских секција
 • Припремање паноа након реализоване акције
 • Утисци са акција о посећеним знаменитостима ће бити објављена ушколском часопису.

 

Циљ:

 • Упознавање националне географије Србије (планине, пећине, водопади)
 • Планинарење
 • Упознавање историјских вредности наше земље (манастири, стари градови, цркве, спомен паркови
 • Упознавање културних добара на терену
 • Неговање другарских односа
 • Развој одговорности за себе и своје другове у несвакидашњим околностима
 • Дружење и забава
 • Развој свести о потреби очувања и унапређења природне околине

Планинарску секцију води Окука Смиљка, професор географије

 

Спортске секције

За рад секција неопходно је да се обезбеде услови:

 • време када се одржавају тренинзи
 • простор где треба да се одржавају
 • реквизити са којима се ради

 

Секције ће водити: 

Кошаркашка М

Ђорђевић Зоран

Кошаркашка Ж

Ђурђановић Радмила

Одбојка М

Селаковић Александар

Одбојка Ж

Ђорђевић Зоран

Фудбал

Живојиновић Радмило

Атлетика

Живановић Јасмина

Стони тенис

Живановић Јасмина

Рукомет Ж

Живановић Јасмина

Рукомет М

Живојиновић Милош

Пливање

Живановић Јасмина