ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Кућни ред школе


Правила понашања ученика у школи

 

Правила понашања ученика

 

 • на часу није дозвољено коришћење, ни пуњење мобилних телефона  (мобилни телефони морају бити искључени)
 • ни на који начин  није дозвољено ометање часова, причом, шетањем по учионици, добацивањем...
 • није дозвољено излажење са часа осим по одобрењу наставника
 • за време малих одмора ученици остају у учионици и припремају за следећи час
 • за време великих одмора, због чишћења учионица, сви ученици, осим редара, излазе у двориште
 • У случају лоших временских прилика, ученици за време великог одмора могу остати у учионици или у холовима школе
 • у учионици је обавезно чување и пажљиво коришћење школске имовине
 • све настале штете од стране ученика, биће надокнађене од стране ученика који је штету нанео или одељења.

 

 Облачење ученика

 

 • Ученици су дужни да у школу долазе у примереној одећи, младићи у  дугачким панталонама и девојке без голих рамена, стомака у прекратким сукњама, хаљинама и шорцевима.  

 

   У школи је забрањено да ученик:

 

 • долази у школско двориште или улази у школску зграду у време када нема наставу или друге активности, 
 • уноси оружје, оруђа и друга средства, којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској имовини,  
 • уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,  
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе, 
 • пуши у просторијама школе и школском дворишту,  
 • самовољно напушта час и друге организоване активности у којима као ученик школе учествује, 
 • користи мобилни телефон и друга средства комуникације и ласерску технику, којом се ремети рад на часу,  
 • користи мобилни телефон и друга средства електронске комуникације у сврху преваре у поступку оцењивања, 
 • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења, 
 • задржава се у ходницима школе за време часа осим за то предвиђеним местима

 

Препорука:

Препоручује се ученицима да храну и напитке не конзумирају у учионицама.