ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Остале информације за родитеље

ПЕ- ПСИ служба наше школе


У школи ради педагошко-психолошка (ПЕ-ПСИ) служба која пружа професионалну помоћ, како ученицима и њиховим родитељима, тако и професорима школе.

ПЕ-ПСИ служба, поред оних свакодневних послова (тренутни проблеми, пријем нових ученика, индивидуални разговори са ученицима и родитељима, анализе успеха и сл.) јако добру сарадњу остварује са ДЗ Врачар, Центрима са социјални рад, локалном самоуправом, МУП-ом Врачар и школским полицајцем ради социјалне и здравствене заштите ученика и њихове безбедности у школи.

 

У  ПЕ-ПСИ служби раде од 7:00-20:00 часова стручни сарадници :

 

1. Татјана Мацановић, социјални радник

 

Кординатор је Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања детета.

 

2. Станојевић Јела,  педагог 

 

Помоћ и оснаживање ученика у раду вођења Ученичког парламента и координатор Тима за инклузивно образовање.

 

3. Баић Марија, педагог

 

4. Сања Станић, психолог