ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Простор

 

За извођење теоријске и практичне наставе Техничка школа ГСП користи следеће просторије:

1.Школска зграда у Радослава Грујића 2.

20 учионица

Ucionica

1 сала за физичко васпитање

2 кабинета за информатику
6Kabinet
 

1 лабораторија за вежбе из области електротехнике 

1 радионица за практичну наставу саобраћајне струке 

1 радионица за практичну наставу електротехничке и машинске струке 

1 амфитеатар са 130 места и комплетном аудио, видео и компјутерском опремом,

1 учионица са рачунарима за регулисање и безбедност саобраћаја и техничко цртање, тестирање возача, 

8
2.Школске просторије у Дунавској 62 у кругу ГСП-а

  • 11 радионица за практичну наставу машинске и електротехничке струке

3.Школске просторије у Грчића Миленка

  • 3 радионице – учионице за практичну наставу саобраћајне струке 

У главној школској згради учионица 5. је комплетно опремљена за извођење наставе хемије.


Библиотека са читаоницом са 20 места користи се и као клуб ученика за друштвене и ваннаставне активности, исту намену има и професорско – ученички клуб.

Bibliotekaklub

У погонима ГСП-а, „Нови Београд“, „Космај“ и „Карабурма“ школа користи укупно три радионице за практичну наставу и посебне просторије за гардеробу ученика.


Полигон за почетну обуку возача свих категорија моторних возила, који је одобрен од стране Управе саобраћајне полиције и Градског комитета з асаобраћај, налази се у Јужном Булевару број 187.

Poligon

У свим наведеним просторима школа организује образовно-васпитни рад у две смене, у петодневној радној недељи. Искуство које имамо гарантује успешну организацију свих послова и у овој школској години.