ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Информације

 

Стручно оспособљавање 

Наша Школа врши стручно оспособљавање у машинској, саобраћајној и електротехничкој струци. Све видове оспособљавања Школа изводи према захтевима радних организација. 

 

Како наставни план и програм стручног оспособљавања не траје годину дана, већ може да буде и краћи, то се упис за стицање стручне оспособљености може вршити и у току школске године.

Возачи трамваја

Услов за упис ради стицања стручне оспособљености је завршена основна школа и возачка дозвола „Б“ категорије, као и испуњење одређених здравствених захтева.

 

Програм оспособљавања се обавља извођењем теоријске наставе из следећих предмета

 • Безбедност трамвајског саобраћаја
 • Саобраћајна психологија
 • Техника вожње и експлоатација трамваја
 • Контактна мрежа и исправљачке станице
 • Организација трамвајског саобраћаја
 • Основи трамвајских пруга
 • Електрична опрема трамваја
 • Механичка опрема трамваја

 

Из предмета Контактна мрежа и исправљачке станице, електрична опрема трамваја и механичка опрема трамваја изводи се и практична настава.

 

Обука вожње за возаче трамваја

После положених испита из теоретских предмета, кандидат иде на практичну наставу – обуку вожње на трамвајима који се налазе у возном парку ЈКП ГСП у трајању од 80 часова. Наставници за теоретску наставу су из Школе и из ЈКП ГСП Београд. Обуку вожње на трамвајима обављају најискуснији возачи трамваја из саобраћајног погона ЈКП ГСП „Централа“.  Наши инструктори су координатори практичне обуке. 

Теоретски испити се обављају путем тестова а испит из вожње обавља се на трамвајима на трамвајским линијама у јавном саобраћају. 

 

Програм теоријске обуке за возаче виљушкара 

Уводне основе унутрашњег транспорта     - палетизација транспорта

-  контејнеризација транспорта 

Претовар опасних материја 

Виљушкар

-  подела и намена виљушкара     - бочни виљушкар 

-  основни делови виљушкара 

-  контрола виљушкара пре почетка рада 

-  одржавање виљушкара 

-  дијаграм носивости 

-  општа правила коришћења виљушкара 

 

Такси возачи

Школа два пута годишње организује и спроводи испт за такси возаче за град Београд.

 

Услов за упис:

 • Завршен трећи степен стручне спреме образовног профила возач моторних возила,возач путничког аутомобила,возач аутобуса и теретних моторних возила,завршен четврти степен стручне спреме образовног профила  саобраћајни техничар,техничар друмског саобраћаја, завршен пети степен стручне спреме образовног профила возач специјалиста.
 • Возачка дозвола, старости најмање 7 година
 • Потврда о пет година радног искуства на пословима возача

 

Програм за полагање испита за обављање такси превоза

Наставне области

Познавање града Београда

Познавање општих прописа који регулишу   делатност такси превоза путника Познавање страног језика

Програм обуке за возаче дизалица 

Теоријска настава за возаче дизалица у оквиру предмета „Технологија занимања“ састоји се из следећих тематских целина:

 

Уводне основе механизације претовара

 • Начини претовара робе
 • Подела робе према начину утовара и истовара

Манипулисање опасним материјама

Дизалице

 • Подела и намена дизалица
 • Погонске класе дизалица
 • Уређаји за хватање терета
 • Носивост дизалица
 • Безбедност приликом рада дизалица
 • Знакови (сигнали) за споразумевање

Дизалица HZVA, AMCOVEBA, PAFLINGER и остале