ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Контакт ванредно

Служба ванредног образовања

 

Помоћник директора за ванредно образовање:

дипл.инг. Марија Вучинић

 

Референти: 

  1. Контрец Гордана
  2. Падежанин Радмила
  3. Перовић Мирјана
  4. Малески Емина

 

Контакт телефони:

011/2450052 

062/8031168

E-mail:

vanredno@tehnickaskolagsp.edu.rs