ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Календар рада

Календар активности образовања одраслих – ванредних ученика

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава у трајању од 20% - 100% од годишњег фонда часова. За оспособљавање возача трамваја, руковаоци виљушкара, аутодизалица и карета и превоз опасних материја организује се теоретска и практична настава.

 

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ:

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

15.10.2016 године (I разред и V степен)

16.102016 г одине (II разред)

22.10.2016 године (III разред)

23.10.2016 године (IV разред)

06.11.2016 године (завршни, матур, спец. испити)

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

10.12.2016. године (I разред и V степен)

11.12.2016 године (II разред)

17.12.2016 године (III разред)

18.12.2016 године (IV разред)

15.01.2017 године (завршни, матур, спец. испити)

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ  

04.03.2017 године (I разред и V степен)

05.03.2017 године (II разред)

11.03.2017 године (III разред)

12.03.2017године (IV разред)

02.04.2017 године (завршни, матур, спец. испити)

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ

20.05.2017 године (I разред и V степен)

21.05.2017 године (II разред)

27.05.2017 године (IIIразред)

28.05.2017 године (IV разред)

11.06.2017 године (завршни, матур, спец. испити)

 

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ

26.08.2017 године (I разред и V степен)

27.08.2017 године (II разред)

02.09.2017 године (III разред)

03.09.2017 године (IV разред)

17.09.2017 године (завршни, матур, спец. испити)

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА СУ  ЗА:

 

  • октобарски рок    од 12.09.2016 до  07.10.2016  године
  • јануарски  рок      од 14.11.2016 до  02.12.2016  године
  • априлски  рок      од 06.02.2017 до  24.02.2017  године
  • јунски  рок           од 18.04.2017 до  12.05.2017  године
  • августовски рок  од 10.07.2017  до  04.08.2017. године