ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Распоред одељења по сменама

Школска 2016/17. година

Машинска и електро смена

ПРВИ РАЗРЕД

Машински техничар моторних возила

М11,М12

Аутомеханичар

М13

Аутомеханичар/Аутолимар

М14

Електротехничар за електронику на возилима

Е11

Аутоелектричар

Е12

Аутоелектричар

Е13

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Машински техничар моторних возила

М21,М22

Аутомеханичар

М23

Аутомеханичар/Аутолимар

М24

Електротехничар за електронику на возилима

Е21

Електротехничар за електронику на возилима

Е22

Аутоелектричар

Е23

Аутоелектричар

Е24

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Машински техничар моторних возила

M31,М32

Аутомеханичар

М33

Аутомеханичар-Аутолимар

М34

Електротехничар за електронику на возилима 

Е31, Е32

Аутоелектричар

Е33

Аутоелектричар

Е34

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Машински техничар моторних возила

М41

Електротехничар за електронику на возилима-оглед

Е41, Е42

 

Саобраћајна смена

ПРВИ РАЗРЕД

Техничар друмског саобраћаја

С11-С14

Возач моторних возила

С15-С17

ДРУГИ РАЗРЕД

Техничар друмског саобраћаја

С21-С25

Возач моторних возила

С26-С27

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Техничар друмског саобраћаја

С31-С35

Возач моторних возила

С36-С37

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Техничар друмског саобраћаја

С41-С44

Техничар за безбедност саобраћаја

С45