ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Разредне старешине


Одељењске старешине у школској 2016-2017.години


Одељењске старешине из подручја рада: саобраћај

Одељење

Образовни профил

Одељењски старешина

С11

ТДС

Данијела Савић Стаматовић

С12

ТДС

Сузана Јанковић

С13

ТДС

Марија Милијев

С14

ТДС

Миодраг Вукојичић (Радмила Ђурђановић)

С15

ВМВ

Марија Вучинић

С16

ВМВ

Маријана Годан

С17

ВМВ

Јока Симић

С21

ТДС

Немања Максовић

С22

ТДС

Драгица Шкарић

С23

ТДС

Јелена Матијашевић Дуковски

С24

ТДС

Маја Мијатовић

С25

ТДС

Вања Челебић

С26

ВМВ

Урош Јовановић

С27

ВМВ

Александар Селаковић

С31

ТДС

Жарко Митровић

С32

ТДС

Биљана Перић

С33

ТДС

Весна Стојановић

С34

ТДС

Вишња Трифуновић Шиљак

С35-ВН

ТДС

Данијела Јовановић

С36

ВМВ

Сања Вукобрат

С37

ВМВ

Биљана Лончар

С41

ТДС

Драган Миловановић

С42

ТДС

Немања Радовић

С43

ТДС

Тијана Марић

С44-ГВ

ТДС

Гордана Затежић

С45

ТБС

Јелена Зец

 

 

Одељењске старешине из подручја рада: Машинство и обрада метала

Одељење

Образовни профил

Одељењски старешина

М11

МТМВ

Весна Митриновић

М12

МТМВ

Мирјана Антанасијевић

М13

АМ

Милош Живојиновић

М14

АМ/АЛ

Жељко Петровић

М21

МТМВ

Деспина Протић

М22

МТМВ

Ђорђе Поповић

М23

АМ

Татјана Марковић

М24

АМ/АЛ

Владимир Олбина

М31

МТМВ

Ивана Перишић

М32

МТМВ

Ненад Антић

М33

АМ

Радомир Велимировић

М34

АМ/АЛ

Биљана Бошњаковић

М41

МТМВ

Љубиша Веселиновић

 

Одељењске старешине из подручја рада: електротехника

Одељење

Образовни профил

Одељењски старешина

Е11

ЕТЕВ

Смиљка Окука

Е12

АЕ

Марина Ђурић

Е13

АЕ

Ратко Матовић

Е21

ЕТЕВ

Бранко Кнез

Е22

ЕТЕВ

Зоран Лазић

Е23

АЕ

Ивана Ристић

Е24

АЕ

Дејана Грумић

Е31

ЕТЕВ

Марија Беговић

Е32

ЕТЕВ

Радмила Јовановић Рокнић

Е33

АЕ

Славица Гломазић

Е34

АЕ

Жељко Стојановић

Е41

ЕТЕВ-огл

Марина Радовановић

Е42

ЕТЕВ-огл

Душанка Калањ

 

 

Образовни профили

Подручје рада: Саобраћај

Ознака

Назив образовног профила

Степен стручне спреме

ТДС

Техничар друмског саобраћаја

IV

ТБС-огл

Техничар за безбедност саобраћаја - оглед

IV

ВМВ

Возач моторних возила

III

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Ознака

Назив образовног профила

Степен стручне спреме

МТМВ

Машински техничар моторних возила

IV

АМ

Аутомеханичар

III

АЛ

Аутолимар

III

Подручје рада: Електротехника

Ознака

Назив образовног профила

Степен стручне спреме

ЕTЕВ-огл

Електротехничар за електронику на возилима - оглед

IV

ЕTЕВ

Електротехничар за електронику на возилима

IV

АЕ

Аутоелектричар

III