ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Помоћно техничко особље

1.

Аљуш Муневара, спремачица

2.

Брзаковић Душица, спремачица 

3.

Влајнић Роса, спремачица

4.

Гроздановић Снежана, спремачица

5.

Грујић Марина, спремачица

6.

Игњатовић Олга, спремачица

7.

Рајевић Роса, спремачица

8.

Коматина Драгица, спремачица

9.

Лазић Цана, спремачица

10.

Михајловић Душанка, спремачица

11.

Недељковић Весна, спремачица

12.

Османов Сузана, спремачица

13.

Пајић Живанка, спремачица

14.

Пењевић Љиљана, спремачица

15.

Радосављевић Татјана, спремачица

16.

Рамановски Зухра, спремачица

17.

Тадић Велиборка, спремачица

18.

Ченић Николина, спремачица

19.

Максимовић Бранко, домар

20.

Судар Бранко, домар

21.

Марић Драган, ноћни чувар

22.

Судар Вељко, ноћни чувар