ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

moodle
Live Mail

One Drive
Администрација

Секретаријат

Божица Опачић, дипл.правник, секретар школе


Референти

Перовић Мирјана

Бјелановић МиљанаРачуноводство

Вујановић Жељко, дипл.економиста, шеф рачуноводства
Трнинић Виолета, књиговођа


 

Служба ванредног образовања

 

Референти: 

Контрец Гордана

Падежанин Радмила

 

 

 

Центар за обуку возача

Референт: Пилиповић Маријана